A blog from the back end nowhere of Israel

Thursday, July 17, 2008

אני מוכן להשבע

שראיתי חתול קטן נבהל ובורח מעכבר ענקי.

רק בב”ש.

Sunday, July 06, 2008

George Carlin Talking About Cats

Warning – extreme lols, prepare to laugh to tears. :)

Friday, July 04, 2008

The Corporation

הגעתי לסרט התיעודי הזה מקישור מעניין שמצאתי בעוד בלוג תל אביבי.

זה באמת פתח קצת את עיני לנושא התאגידים. לא שלא ידעתי על הנושא, אבל חשבתי שההשתלטות של התאגידים על העולם שייכת לספרי מד”ב ישנים, ולא מתרחשת (או אולי כבר התרחשה?) בימינו.

מעניין במיוחד הוא גם הפרק על הקשר בין תאגידים לפאשיזם.

מומלץ בחום לצפות ולקרוא את הסקירה בבלוג התל אביבי.